Logo
Logo

Vi är en gammal förening som funnits sedan 1949. Just nu finns vi i gamla biografen Cameras lokaler. Tidigare har vi haft vår verksamhet i Mariaberget och på stora gatan 88.
Vi välkomnar alla och arbetar med att skapa en god stämning och engagemang oavsett bakgrund, ålder, kön, klass eller funktionshinder.
Under åren har vi spelat här på Studio Westmannia men också på Vallby friluftsmuseum, Västmanlands läns museum, Anundshög och i city i samarbete med Turistbyrån.

Hemsida: http://studiowestmannia.nu

Antal medlemmar
2021: 0
2020: 57
2019: 94
Förtroendevalda 2021
Styrelse
Ordförande: Marina Röntlinger
Ledamot: Ida Lindqviskt
Ledamot: Joel Stange
Ledamot: Karin Rocha Campuzanos
Revisorer
Revisor: Harriet Pettersson
Valberedare
Valberedare: Dorthe Sevilla Jensen