Bli medlem i Teater Arken 2020

Vår förening är sedan starten 1986, lokalavdelning av Amatör Teaterns Riksförbund. Vi följer därmed ATR:s normalstadgar med en del lokala tillägg. Vi är även aktiva på regional och riks nivå inom organisationen.

Sedan 2011 är vi också en del av Riksteatern. Även den organisationens visioner och mål kan vi arbeta för. Vi är stolta och glada över att vi kan blanda proffs och amatöruppsättningar i vårt riksteaterprogram. För oss är det viktigt att vanliga människor också får ses och höras på kulturscenen.

Vi har vår bas på Sundsgårdens Folkhögskola där vi också har vår teaterscen. Verksamheten är på många sätt integrerad med skolans verksamhet, särskilt dess teaterlinje. Teaterföreningen tillhandahåller bland annat kontaktnät och praktikplatser.
Genom vår koppling till Sundsgården har det varit naturligt för oss att samverka med SENSUS studieförbund liksom med Svenska Kyrkan i Helsingborg.

Syfte och vision
Syftet med Teater Arkens verksamhet är att genom teater bidra till att tydliggöra människors egna berättelser om livet och samhället. Vi vill ge hopp och hjälpa människor och organisationer att växa i tillit och styrka.

Det kan vi göra eftersom vi i olika teaterprojekt vågar ifrågasätta och provocera med syfte att stärka människor lika värde, livets okränkbarhet och ett demokratiskt, fritt samhälle.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2020. Du ansluts också till förbundet Ung Teaterscen.